Şu sıralar eğitimin içeriği ve elbette kurumları üzerine çok konuşu(yoruz)luyor. Kurumsal değil de, insan bilimi ve “Benlik” açısından bakarsanız camın ardında neler var? Biraz kavramlardan söz edelim.

Eğitim: “Belli bir bilim dalında, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi”

“Yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme. Eş anlamlısı: Terbiye” (TDK)

“Semantik açıdan (Lâtince) educare fiilinden gelir; inşa etmek, ayağa kaldırmak, dikmek” (Vikipedi)

Belki de yıllarca eğitimin anlamını –sözlük tanımları dışında- öğrenmeden ya da birileri size açıklama gereği duymadan eğitim(ler) aldınız; hatta eve kapandığınız günlerde, dijital dünya ne sunduysa haberdar olup, yeni eğitimler aldınız çevrimiçi… Şimdi söyleyin bakalım; eğitimli misiniz? Cevabınız şu olabilir: Hangi açıdan? Okulları ve mesleğini bir yana koy; eğitimli misin? Yani hangi meslek dalında olduğunu değil de, ne öğrendiğini, kim olduğunu anlat…

Hangi becerilere sahipsin, kendini geliştirmek için neler yaptın? “Kişiliğin ve Kimliğin Gelişmesi” kavramı senin için ne ifade ediyor?

Yapmak istediklerin engellenirse ne hissediyorsun; boşuna mı kendini geliştirdin? Yapmak istemediklerin için zorlandın mı, kızgın mısın? Bu nedenlerle boşluğa düşüp; umutsuzluğa kapıldın mı? “Neden kendimi geliştirmek için uğraştım ve hatta neden yaşıyorum ki? Dediğin oldu mu kendine? Belki de yanlış yerden başladın…

Seni terbiye etmek için uğraşanlar olduğunu fark edip, kimlik bunalımı yaşadın mı? Dikkat ederseniz yukarıdaki soruların ortak noktası Kişilik; “Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet” (TDK) “Yetenek ve özellikleriyle toplumsal yaşamda etkili olan insanı, kendine özgü ve benzersiz bir varlık olarak dile getiren kavram” (Vikipedi) Her bireyin “Tek” olduğunu, benzersiz ve en önemlisi “Yetenek ve özellikleri ile toplumsal yaşamda etkili…” olduğunu öne çıkarıyor tanımlar.

Kişiliğinizle, özgün düşünceleriniz ve varlığınızla ne kadar görünebiliyorsanız, o kadar bireysiniz demektir. Kendi olamayan, kendinin bilincine varamayan birey olamaz… Birey: “Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert” (TDK)

Her ne kadar toplumsal rolü tanımlarken; “İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal çevresi olmadan; yani diğer insanlar olmadan yaşayamaz. Bitki, toprağı olmadan nasıl ayakta kalamazsa, insan da başka insanlara gereksinim duyar. Sosyal besini, beslenme%2520ve%2520Diyetetik&type=CAT">vitamini, minerali emer. Paylaşmak, duygulardan ve çevresinden beslenmek ve yeniden paylaşmak durumundadır… Sosyal çevre özellikleri insana doğduğunda belirlenmiş olarak sunulur. Birey geliştikçe bu halkaları nitel ve nicel olarak geliştirir, beslenme alanı değişir ve gelişir” desek de, sosyal varlık olabilmek, toplum içinde kendine yer açabilmek, ne kadar “Birey” olabildiğinize bağlı.

Bunlar eğitimin arka odasında gizli; aramaya kendinizden başlayın… Kendinizi geliştirebilmek için başlangıç ipucu verelim; Etkili İletişim güzel bir başlangıç. Kendini Doğru İfade etmek; İletişim ve Konuşma sizi daha da öteye taşır.

Bir daha soralım; Yapmak istediklerin engellenirse ne hissediyorsun; boşuna mı kendini geliştirdin? Yapmak istemediklerin için zorlandın mı, kızgın mısın? Bu nedenlerle boşluğa düşüp; umutsuzluğa kapıldın mı? “Neden kendimi geliştirmek için uğraştım ve hatta neden yaşıyorum ki? Dediğin oldu mu kendine? Sakın demeyin; yeniden başlayın…

Nedim ATAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir